Uhry

Cenný soubor map zahrnuje nejen území jednotlivých uherských historických zemí, ale pokrývá svým záběrem téměř celý Balkánský poloostrov. Zvláštní důraz byl položen na shromáždění map z počátku 18. století, které zachycují průběh vítězných válek rakouských vojsk s Osmanskou říší. Kolekce obsahuje i řadu rukopisných plánů měst a především cenou mapografickou část, která jako jedna z prvních svého druhu zpracovává vývoj kartografického zobrazování území tehdejších Uher.

 • Obecné mapy

  Historické mapy Panonie a Ilýrie, mapy Osmanské říše, mapy vodstva, řeka Dunaj od Vídně po Istanbul, celkové mapy Uher, mapy území hraničících s Osmanskou říší, generální mapy bojišť tureckých válek.

  Původní signatura: Moll-0090.900,AA.T.XLI

  Mollův katalog: 1

 • Horní a Dolní Uhry

  Generální i speciální mapy Uher, administrativní členění uherských komitátů a distriktů, Geyerovy kresby důlních děl, veduty a plány opevnění měst.

  Původní signatura: Moll-0090.900,AA.T.XLII

  Mollův katalog: 1

 • Chorvatsko, Dalmácie, Slavonie

  Celkové i speciální mapy Bosny, Chorvatska, Dalmácie, Slavonie, Srbska, mapy tureckých válek 18. století, veduty a plány pevností, Geyerovy kresby městských opevnění.

  Původní signatura: Moll-0090.900,AA.T.XLIII

  Mollův katalog: 1

 • Temešvárský Banát, Sedmihradsko

  Celkové mapy temešvárského Banátu, Bessarábie, Bulharska, Moldavska, Sedmihradska, Valašska, Geyerovy kresby, veduty měst.

  Původní signatura: Moll-0090.900,AA.T.XLIV

  Mollův katalog: 1