Vodstvo

Obsah oddílu nevychází z územního členění Mollovy sbírky, ale průřezově mapuje vodstvo na ploše celé střední a jihozápadní Evropy. Řada vedut dokumentuje jak přírodní krásu velkých řek, tak jejich hospodářský a dopravní význam.

  • Vodstvo Německa

    Celkové i speciální mapy Dunaje, mapy řek Iller, Lahn, Morava, Mohan, Neckar, Inn, Reka, Mosela, Rhona, Sáva; jezer ženevského, curyšského, waldstätterského, cirknického a dalších.

    Původní signatura: Moll-0090.900,AG.T.XXIV

    Mollův katalog: 1, 2, 3, 4