Hvngaria cvm adiacentibvs Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur

Autor: Weigel, Christoph, 1654-1725

[Hvngaria cvm adiacentibvs Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur à Christoph Weigelio Norim.]

Nakladatelské údaje: Norim. : Christoph Weigelio, [mezi 1701 a 1725]

Zeměpisné určení: Maďarsko, Rumunsko.


Poctěná osoba : Karel 1685-1740.

Názvy částí díla:

  • Residuum Serviae pace Passarovizensi adjectae ac ad finem mappae desideratae.

Podlepeno papírem o velikosti 57,5 x 64,5 cm.
Výzdoba: V levém horním rohu mapový výřez, měřítka.
Západní polovina mapy je uložena na zvláštním listu pod sign. Moll-0003.199,1.