Germania Parte Occidentale

Autor: Coronelli, Vincenzo Maria, 1650-1718

Germania Parte Occidentale Dedicata Al Reuerendißimo Padre D. Serafino Pasolino Nella Congreg: Lateranense Teologo Priuileggiato, Historico di Rauenna e Filosofo Peripatetico, Democratico Dal P. Cosmografo Coronelli ; Le duc Tauole Geografiche della Germania fono diuise in Stati

předchozí
1/2

Nakladatelské údaje: In Venetia : [s.n.], 1692

Zeměpisné určení: Německo, Evropa střední.


Názvy částí díla:

  • Isola di Gotland

Mapa z publikace, na rubu zeměpisný text (s. 44 a 41), text tištěn dvousloupcově a doplněn dvěmi vedutami (Kiel, Isola di Gotland).
Na mapu navazuje část Germania Parte Orientale.
Výzdoba: V levém horním rohu ozdobná nápisová kartuše, v levém dolním rohu ozdobná kartuše s měřítky, v mapovém rámci geografické souřadnice.