Schramova sbírka

Počátky Schramovy sbírky sahají až do druhé poloviny 19. století. Původně nahodile získávané grafiky Františkova (dnes Moravského zemského) muzea byly zásluhou kustoda Moritze Trappa a později knihovníka Wilhelma Schrama shromážděny v muzejní knihovně a rozděleny do dvou tematických celků. První byl zaměřen na veduty Brna, později byl záběr rozšířen na celou Moravu. Cílem zakladatelů bylo shromáždit obrazovou dokumentaci ke každému z moravských měst. V meziválečném období byl soubor rozšířen Bedřichem Václavkem o mladší obrazovou dokumentaci. Druhý celek pak tvoří portréty (především litografie) osobností společenského a politického života Moravy a zčásti Vídně..