Bernard Pavel Moll

Sestavovatel sbírky Bernard Pavel Moll se narodil roku 1697 v rodině protestantského faráře nedaleko německého Ansbachu. Stal se kariérním diplomatem, zastupoval některá německá knížata u vídeňského císařského dvora. Nově nabytý šlechtický titul, hodnost vyslance i výhodný sňatek Molla hmotně zabezpečily a mohl tedy část volných prostředků věnovat naplňování svých sběratelských zájmů. Jako mnoho současníků soustředil svoji pozornost na mapy a grafiku, které patřily, podobně jako dnes, mezi nejvyhledávanější sběratelské artefakty. Proti obrazům měly výhodu v relativní láci a dostupnosti; zejména veduty bývaly součástí velkých číslovaných sérií, které přímo vybízely k vytváření úplných souborů z náhodně zakoupených jednotlivin. Pro grafické listy také nebylo nutné stavět obrazárny – postačila speciálně upravená skříň. Sběratelství se tak stalo dostupným daleko širšímu okruhu zájemců. Motivace tvůrců sbírek uměleckých předmětů bývala různá. Zvláště v barokní době předměty často sloužily k reprezentaci svého majitele, staly se ukazatelem jeho společenského statutu. Mnohdy však, a takový byl asi i případ Bernarda Pavla Molla, byla sbírka odrazem opravdového odborného zájmu zakladatele sbírky spojeného s fundovanou orientací jak v mapové a grafické tvorbě předcházejících století, tak v případě map i v jejich technických, vojenských a hospodářských souvislostech.

Bernard Pavel Moll zemřel 26. září 1780 v Badenu u Vídně. Bylo mu 83 let.