Mollova mapová sbírka


Samostatná webová prezentace byla pro Mollovu sbírku zvolena zejména pro její unikátní kompaktní charakter, který poměrně věrně odráží skladbu souboru navrženou přímo Bernardem Pavlem Mollem v polovině 18. století a názorně dokládá charakter sběratelství v této době. V běžném online katalogu knihovny by tato struktura zcela zanikla. Díky digitalizaci celého souboru včetně rukopisných katalogů bude v budoucnu umožněno propojení původních Mollových záznamů k mapám s jednotlivými díly.

Ambicí webu není pouze nabídnout službu pro úzký kruh odborníků, ale oslovit i laické zájemce o kartografickou tvorbu minulých staletí. Především s ohledem na tyto návštěvníky bude web nabízet virtuální výstavy map a vedut doplněné populárními texty.

I technicky méně zruční uživatelé si zde budou moci vyzkoušet jednoduché kartografické aplikace. Mohou se například pokusit pomocí jednoduchého programu přiložit starou mapu na současná kartografická díla a porovnat proměny zobrazovaného území během posledních staletí.

Mollova mapová sbírka